ارسال شده در تاریخ :

ارزشیابی
از اساتید به‌عنوان قلب فرایند آموزش و یادگیری موجب بهبود و افزایش کیفیت آموزشی خواهد
شد.»


نظرخواهی از کیفیت تدریس و شیوه آموزش اعضاء هیئت‌علمی
و مدرسان گروه‌های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در نیمسال جاری، از روز پنجشنبه 7 دی‌ماه
آغاز و تا روز سه ‏شنبه 19 دی‌ماه 96 ادامه دارد.


از شما
عزیزان دعوت می‌شود با تکمیل برگه‌های ارزشیابی اساتید، گروه‌های آموزشی را در پیشبرد
اهداف علمی و بهبود کیفیت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد یاری فرمایید.


مدیریت
نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه فردوسی مشهد


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار