ارسال شده در تاریخ :

به منظور بررسی برنامه
اجرائی همکاری دو دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه فدرال کازان در جمهوری تاتارستان
آقای لینار لتیپف قائم مقام این دانشگاه
در روز سه شنبه 29 فروردین ماه 1396 با حضور در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد از
امکانات این دانشگاه بازدید نمود.


وی سپس در جلسه ای با
حضور دکتر بهرامی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه ، دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه
و دکتر واحدیان مدیر همکاری های علمی بین المللی و دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه
فردوسی مشهد دیدار و گفتگو نمود.


لینار لتیپف در روزهای
سه شنبه 29 و چهارشنبه 30 فروردین ماه 96 از دانشکده های کشاورزی، مهندسی، علوم و دانشکده  ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید و در نشستی با کمیته های تخصصی روند توسعه
همکاریهای علمی را بررسی خواهد نمود.


لازم به ذکر است رئیس
جمهوری تاتارستان و هیئت همراه روز پنجشنبه 31 فروردین ماه 1396 از دانشگاه فردوسی
مشهد بازدید و با مسئولان این دانشگاه دیدار و گفتگو خواهد نمود.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار