ارسال شده در تاریخ :

مرکز
اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان حامی و قلب تپنده پژوهش در هفته ای که به این نام اختصاص پیدا کرده
فعالیتهای گوناگونی را برنامه ریزی و اجرا کرد ، در ادامه به بخشی از این فعالیتها
اشاره می شود.


1- مشارکت در نمایشگاه هفته پژوهش با غرفه ای ویژه
این واحد از تاریخ 19 الی 22 آذر در محل دائمی
نمایشگاه بین المللی مشهد: در این نمایشگاه تلاش بر این بوده تا چکیده ای از آخرین
دستاوردها و فعالیتهای صورت گرفته در سال اخیر در نمایشگاه ارائه و بازدیدکنندگان در
جریان فعالیتها بویژه ارتباطات برون سازمانی قرار گیرند.


2- برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با دو پایگاههای استنادی و کاربردهای آن
در پژوهش های کیفی برای دو گروه (اعضای هیات علمی و همچنین کتابداران و کارشناسان پژوهشی )دانشگاه فردوسی مشهد : در این دو کارگاه
که در تاریخهای 21 و 23 آذر ماه در محل کتابخانه مرکزی برگزار شد. دکتر زهره عباسی
رئیس کتابخانه مرکزی و مدرس این دو کارگاه به مجموع 52 شرکت کننده در این کارگاه ضمن
ارئه ویژگی های پایگاههای استنادی به نمونه تحلیلهایی که کاربران می توانند با استفاده
از این پایگاهها داشته باشند اشاره کردند و به نکات ارزشمندی که در حوزه علم سنجی در
ارتباط با این کارگاهها مطرح می باشد نیز اشاره شد.


3- برگزاری نمایشگاه کتب تخصصی خارجی یکی دیگر از فعالیتهای
این مرکز در هفته پژوهش بود. این رخداد فرهنگی که به نوبه خود یکی از بزرگترین و شاخص
ترین رخدادهای فرهنگی است که در شمال شرق اتفاق می افتد و برای کلیه دانشگاهها ، پژوهشگران
و دانشجویان فرصتی فراهم می شود تا منابع مورد نیاز خود را تهیه و جدیدترین انتشارات
را از نزدیک مشاهده و تهیه نمایند. در این نمایشگاه که از شنبه 20 لغایت چهارشنبه
22 آذر ماه در محل سالن ورودی مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی برگزار گردید نمایندگان
8 ناشر معتبر خارجی حدود 8000 عنوان کتاب لاتین ارائه و کتابها با حد اقل 15% درصد
تخفیف به فروش گذاشته شدند. تاریخ انتشار منابع ارائه شده و تاریخ انتشار اغلب کتب این نمایشگاه بعد ازسال 2015 بودند.


4- برگزاری کارگاه آموزشی در چهار دانشکده : علوم
/ ادبیات و علوم انسانی / کشاورزی و مهندسی . این کارگاهها که جزو برنامه های مشترک
دانشگاه فردوسی بود و توسط ستاد برنامه ریزی هفته پژوهش و وفناوری هماهنگ گردید و برای
کلیه دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در چهار دانشکده بصورت مجزا اجرا شد. کارگاه شامل
چهار قسمت بود ابتدا خانم دکتر عباسی ضرورت و ملزومات پژوهش و جایگاه و اهمیت منابع
و اطلاعات را در پژوهش ارائه می دادند ، در
ادامه خانم فرزانه فرجامی مسئول بخش نشریات کتابخانه مرکزی دو پایگاه استنادی
Web
of knowledge & Scopus
را
برای حاضرین تشریح و به امکانات و اهمیت استفاده پژوهشگران و دانشجویان از این دو پایگاه
می پرداختند. در سومین بخش خانم فاطمه هراتیان مسئول بخش آموزش و ارتباطات کتابخانه
نرم افزار استنادی
EndNote را تشریح و طرز استفاده از آن را توضیح می دادند
و در بخش پایانی خانم فاطمه ذاکری فرد کارشناس ارشد بخش پایان نامه ها دو سامانه همانند
جو و پیشینه تحقیق را برای دانشجویان تحصیلات
تکمیل تشریح می کردند تا دانشجویان در سیر مطالعاتی خود برای انتخاب موضوع و سپس میزان
و نحوه استفاده از منابع آشنا شوند.


5- از جمله دیگر فعالیتهای هفته پژوهش برگزاری چند
عنوان کارگاه آموزشی دانشجویی نیز بود .


pj.96.11.2


pj.96.11.3


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار