ارسال شده در تاریخ :

دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران، در تاریخ 19 اردیبهشت ماه سال 13۹۷، در محل پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، توسط گروه جغرافیای این دانشگاه برگزار خواهد شد. دبیرخانه دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران، از کلیه اساتید، پژوهشگران، متخصصان، دانشجویان و علاقمندان به رشته آب و هواشناسی و حوزه های مرتبط دعوت می نماید تا مقالات خود که حاوی آخرین یافته ها و دستاوردهای علمی در زمینه های موضوعی کنفرانس می باشد را حداکثر تا تاریخ 10 اسفندماه 1396 از طریق سایت کنفرانس (https://sncci.um.ac.ir) ارسال فرمایند. محورهای کنفرانس به شرح زیر می باشد:

تغییرات آب و هوایی در ایران (آشکارسازی، آثار و پیامدها، آسیب پذیری، کاهش آثار سوء و سازگاری)

ایران و معاهدات بین المللی تغییرات آب و هوا - (ارزیابی سیاستگذاری های مبتنی بر تغییرات آب وهوا)

آب و هواشناسی کاربردی (کشاورزی، حمل و نقل، معماری، پزشکی، گردشگری و ...)

مدل سازی آب و هوا - پیش بینی زیر فصلی (S2S)، فصلی و بلندمدت

آب و هواشناسی و چالش های محیطی ایران "محور ویژه کنفرانس"

طرح نظریات جدید و نظریه پردازی در آب و هواشناسی

آب و هواشناسی همدیدی و دینامیک (خاورمیانه و ایران)

مخاطرات جوی و پدیده های آب و هوایی فرین

آب و هواشناسی ماهواره ای

آب و هواشناسی شهری

آب و هواشناسی دیرینه

هیدرواقلیم

دبیرخانه کنفرانس: مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،

گروه جغرافیا، دبیرخانه دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران.

تلفن: 38806746-051

دورنگار: 38807060-051

نشانی الکترونیکی: https://sncci.um.ac.ir

پست الکترونیکی: sncci@um.ac.ir

 

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار