ارسال شده در تاریخ :

با
توجه به آماده سازی و فراهم نمودن مقدمات افتتاح
موزه دانشگاه فردوسی مشهد، مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه ، از دانشگاهیان دانشگاه
فردوسی مشهد درخواست نمود اسناد، عکسها، فیلمها، اشیا و اجسام قدیمی مربوط به دانشگاه
را برای جمع آوری و حفظ در اختیار این مرکز قرار دهند.


متن
اطلاعیه مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد به شرح زیر می باشد


دانشگاهیان
محترم :


در حال
آماده سازی و فراهم نمودن مقدمات افتتاح موزه دانشگاه فردوسی مشهد هستیم، تا با ثبت
تاریخ ماندگار و پر افتخار دانشگاه فردوسی مشهد و آثار و اسناد مفاخر و بزرگان آن،
گنجینه گرانبهایی از تصاویر، اسناد، مدارک و اشیاء تاریخی قبل و بعد از انقلاب دانشگاه
را جمع آوری و آنها را به عنوان سندی افتخارآمیز برای نسلهای آینده ثبت و نگهداری کنیم.


مرکز
آثار مفاخر و اسناد دانشگاه از خانواده بزرگ دانشگاه فردوسی مشهد دعوت می کند تا با
در اختیار گذاشتن اسناد، عکسها، فیلمها، اشیا و اجسام قدیمی مربوط به دانشگاه، ما را
در پر بار کردن بیشتر موزه دانشگاه یاری نمایند.


بدیهی
است همه آثار اهدایی به موزه با نام خود اشخاص ثبت و در شرایط مناسب نگهداری می شود.
همچنین در صورت تمایل اسناد و تصاویر اهدایی پس از اسکن بازگردانده خواهد شد.


علاقه‌مندان
می توانند آمادگی خود را از طریق راههای ارتباطی زیر اعلام نمایند:


تلفن:
388026410-5


تلگرام
:
Mafakherferdowsi@


ایمیل
:
Mafakher@um.ac.ir


مرکز
آثار مفاخر و اسناد دانشگاه دانشگاه فردوسی مشهد.


.
کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار