ارسال شده در تاریخ :

مجله دانشگاهی Iranian Political Studies آماده دریافت مقالات اساتید،
پژوهش‌گران و متخصصان ایرانی علوم سیاسی و روابط بین‌الملل است.


این دوفصلنامه توسط دانشگاه
فردوسی مشهد و با همکاری انجمن علوم سیاسی ایران به زبان انگلیسی منتشر خواهد شد،
و هدف آن تعمیق و نشر پژوهش‌های سیاسی مرتبط با ایران و نیز معرفی تحقیقات پژوهش‌گران
ایرانی علم سیاست در داخل و خارج کشور است.


از علاقه‌مندان تقاضا می‌شود
مقالات خود را با رعایت آئین‌نامه نگارش مقاله، از طریق وب‌سایت مجله (
http://ips.um.ac.ir/) ارسال نمایند.


زمینه­های تخصصی نشریه
عبارتند از:


· روابط بین‌الملل


· مطالعات منطقه‌ای


· سیاست خارجی


· اندیشه سیاسی


· جامعه‌شناسی سیاسی


· اقتصاد سیاسی


· فرهنگ سیاسی


· سیاست‌گذاری عمومی


· تاریخ معاصر سیاسی


· حقوق اساسی


· سیاست مقایسه‌ای


· جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیک


· مطالعات بین‌رشته‌ای با تمرکز بر سیاست در ایران


ایمیل: ips@um.ac.ir


تلفن:
09153232392


نمابر:
38829584-051


مدیر
مسئول: دکتر احمد محقر


سردبیر:
دکتر سید محمد علی تقوی


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار