ارسال شده در تاریخ :

مهندس محمدحسن پیوندی فارغ‌التحصیل دهه 50 رشته شیمی دانشگاه
فردوسی مشهد به عنوان بیستمین مدیر قدرتمند پتروشیمی جهان برگزیده شد.


بر اساس گزارش پایگاه سازمان پتروشیمی جهان ICISو
به نقل از روابط عمومی فرهنگستان علوم، مهندس محمدحسن پیوندی در بین 40 مدیر قدرتمند
پتروشیمی جهان در سال 2015 میلادی، در رتبه بیستم قرار گرفت
.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، مهندس محمدحسن
پیوندی در اولین دوره انتخاب مهندسان برجسته کشور توسط فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی
ایران در سال 1383، به عنوان مهندس برجسته کشور در رشته مهندسی شیمی و پتروشیمی انتخاب
شده بود
.


پیش از این نیز ایشان در سال 1383 به دلیل موفقیت در طراحی
برنامه سوم توسعه صنعت پتروشیمی ایران که منجر به جهش اول این صنعت گردید از طرف فرهنگستان
علوم کشور به عنوان مهندس برجسته کشور در رشته مهندسی شیمی و پتروشیمی انتخاب گردیده
بود.


ایشان اکنون معاون مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران
و عضو شورای اتاق فکر مهندسان برجسته منتخب فرهنگستان علوم است
.


.


منبع :سایت فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران - کلیک کنید


.


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


 

آخرین اخبار