ارسال شده در تاریخ :

انجمن
علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد با حضور موفق خود در سیزدهمین نمایشگاه
بین‌المللی دام، طیور و آبزیان در مشهد ، غرفه نمونه این نمایشگاه معرفی شد.


سیزدهمین
نمایشگاه بین‌المللی دام، طیور و آبزیان در تاریخ ۲۵ الی ۲۸ مرداد ۱۳۹۶ در مشهد با حضور بیش از ۱۱۰ غرفه شامل گروه‌های
تولیدی، کارخانه‌های خوراک دام، طیور و آبزیان، اتحادیه‌ها و تعاونی‌های دامداران و
مرغداران و مراکز علمی-تحقیقاتی فعال در این زمینه برگزار شد.


انجمن
علمی دانشجویی گروه علوم دامی دانشگاه فردوسی مشهد، به عنوان نماینده این دانشگاه با
هدف معرفی این رشته و حوزه فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی و همچنین ایجاد ارتباط
و همکاری‌های هرچه بیشتر با جامعه، صنعت، سازمان‌های دولتی و مراکز علمی-تحقیقاتی اقدام
به حضور در این نمایشگاه نمود و در همین راستا نیز موفق شد ویژه‌نامه‌ای از نشریه علمی
تخصصی خود به نام رویان را نیز منتشر نماید.


غرفه
این انجمن در طول چهار روز فعالیت خود، میزبان مسئولان، کارشناسان، متخصصین، علاقه‌مندان
و صنعتگران بسیاری بود و توانست دید جدیدی را در آنها نسبت به دانشجویان گروه علوم
دامی دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد نماید که زمینه همکاری‌های بسیار زیادی نیز شد.


در پایان
این رویداد علمی-تخصصی، غرفه پرنشاط و متفاوت انجمن علمی دانشجویی علوم دامی دانشگاه
فردوسی مشهد به عنوان غرفه نمونه این نمایشگاه برگزیده شد.


800477


800478


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار