ارسال شده در تاریخ :

در
پی برگزاری با شکوه انتخابات پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و مشارکت
حداکثری مردم شهر مقدس مشهد و تایید انتخابات، دکتر محمدحسین ودیعی نوقابی عضو هیات علمی دانشگاه
فردوسی مشهد به عنوان یکی از اعضاء دور پنجم شورای اسلامی شهر مشهد انتخاب گردید. دکتر
ودیعی دانشیار گروه آموزشی حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصاد و همچنین از
اساتید ایثارگر و جانباز دانشگاه بوده و از سوابق اجرایی ایشان مدیریت اداره امور
شاهد و ایثارگر بین سال های 79 تا 81 ،  معاون اداری و مالی دانشکده علوم اداری و اقتصاد در سال های 81 الی 84  همچنین به مدت 4 سال مدیر گروه آموزشی حسابداری این دانشکده می باشد.


با
توجه به نقش دانشگاه ها در جامعه و همچنین رویکرد جامعه به انتخاب فرهیختگان و
دانشگاهیان برای مدیریت شهری این انتخاب شایسته را به جامعه دانشگاهیان، خصوصا
جامعه دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد و مردم عزیز شهر مقدس مشهد تبریک گفته و آرزوی
موفقیت و توفیق خدمت هر چه بیشتر را برای منتخبین این دوره از شورای اسلامی شهر
مشهد از خداوند منان خواستاریم.


روابط
عمومی دانشگاه فردوسی مشهد


800196


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار