ارسال شده در تاریخ :

دکتر
رضا قنبری عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد طی حکمی از سوی دکترسید
حسن علم الهدایی رئیس پارک علم و فناوری خراسان به سمت معاون ایجاد و توسعه واحدهای فناور پارک علم
وفناوری خراسان  منصوب شد.


در این
حکم آمده است:


با
اهدای سلام و دعای خیر وباتوجه به مراتب تعهد
و تلاش ودانش جناب عالی و موافقت رئیس محترم
دانشگاه فردوسی مشهد به موجب این ابلاغ با حفظ سمت های آموزشی و پژوهشی به عنوان معاون
ایجاد و توسعه واحدهای فناور پارک علم و فناوری خراسان منصوب می شوید.


امید
است باتلاش های مجدانه و در فضایی از وفاق، همکاری و همدلی با سایر مدیران و بخش های محترم در
جهت اهداف بلند توسعه کمی وکیفی فناوری پارک خراسان، شرکت های فناور ودانش بنیان ایران اسلامی کوشا باشید


دوام
توفیقات جنات عالی رااز درگاه حکیم توانا مسالت می نمایم.


لازم
به ذکر است دکتر رضا قنبری عضو هیئت علمی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که  در سالهای 94 الی 96 معاونت آموزشی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه عهده دار بوده است .


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار