ارسال شده در تاریخ :

کارگروه مدیریت و رهبری آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری شهرداری منطقه
سه مشهد در مجموعه ورزشی رسالت شهر مشهد کلاس
های هنری، علمی و فرهنگی با رویکردی نوین همراه با تدریس با نشاط را برگزار کرد.


هدف از این طرح تقویت مهارتهای نرم
زندگی در کودکان و نوجوانان شامل مهارتهای ارزشی، اخلاقی، تفکر انتقادی، مدیریت
هیجانات، حل مساله، قدرت برقراری ارتباط موثر، همدلی، خودآگاهی، همکاری و .. می
باشد.


به عنوان مثال در کلاس زبان انگلیسی با استفاده از الگوی پالس (مدل یادگیری عمیق)
که همزمان با یادگیری زبان دوم سه حیطه شناختی، درون فردی و اجتماعی را درگیر می کند و با رویکردی بازی­محور سعی در تقویت
مهارت­های ارتباطی کودکان به صورت غیر مستقیم دارد. کلاس های نمددوزی و دست ورزی
علاوه بر مهارت آموزی به تقویت روابط فرزند و والدین و نحوه دوست یابی می پردازند
و درکلاس های داستان نویسی و طراحی نیز به تقویت خودآگاهی و درک احساسات و هیجانات
درونی پرداخته می شود.


در این طرح والدین نیز در یک دوره مشاوره تربیتی، روش
های پرورش مهارتهای نرم زندگی را می آموزند تا همگام با کلاس ها محیط خانه را برای
نهادینه کردن این مهارت
ها آماده کنند.


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار