ارسال شده در تاریخ :

سامانه اضافه کار کارکنان
دانشگاه با هدف الکترونیکی‌نمودن فرایند محاسبه و تائید اضافه کار توسط مرکز فناوری
اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسی مشهد (فاوا) پیاده‌سازی شد.


طراحی این سامانه با همکاری مدیریت فرایندها،
مدیریت کارگزینی و مرکز فاوا دانشگاه انجام پذیرفته بود که با پایان برنامه‌نویسی
و پیاده‌سازی، آماده بهره‌برداری و استقرار می‌باشد.
.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار