ارسال شده در تاریخ :

در
راستای ارتباطات بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر غلامرضا رئیسیان رئیس دانشکده
الهیات دانشگاه فردوسی مشهد ضمن شرکت در گفتگوی
میان شیعه و کاتولیک (شاخه بندنیکت ها) ، بازدیدی نیز از مراکز علمی و دانشگاهی این کشور داشت.


دکتر
غلامرضا رئیسیان رئیس دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد در هفته اول سپتامبر برابر با 10 الی 15 شهریور در
سفری به نایروبی پایتخت کشور کنیا ضمن شرکت در گفتگوی میان شیعه و کاتولیک (شاخه بندنیکت
ها) تحت عنوان
unity of god and unity in god""، بازدیدی نیز از مراکز علمی و دانشگاهی این کشور داشت.


بازدید
از مرکز شیعیان نایروبی (مسجد و مرکز اسلامی جعفری)، دیدار با سفیر واتیکان در
نایروبی، دیدار با اسقف شهر نایروبی و نیز حضور در دانشگاه "تان گازا" و
گفتگو با رئیس این دانشگاه در زمینه همکاری های ممکن، از دیگر برنامه های دکتر
رئیسیان در شهر نایروبی بود.


800608


800607


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار