ارسال شده در تاریخ :

دوره
دانش افزایی زبان و ادبیات فارسی با حضور
21استاد
از 8 دانشگاه‌ مهم اقلیم کردستان عراق
از روز شنبه 4 دی ماه 1395 به
مدت 14 روز در مرکز فردوسی دانشگاه فردوسی
مشهد آغاز شد.


در
اولین روز برگزاری این دوره دکتر احسان قبول، رئیس مرکز فردوسی، ضمن خوش آمد گویی،
به معرفی دانشگاه فردوسی مشهد و مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
دانشگاه در سطح ملی و بین المللی پرداخت و با توجه به پیشینه مشترک زبانی، تاریخی
و فرهنگی ایران و اقلیم کردستان یادگیری زبان فارسی را برای دانشجویان اقلیم
کردستان جذاب و ساده دانست.


در
ادامه استادان شرکت کننده در این دوره ضمن معرفی دانشگاههای خود به اقبال روزافزون
مردم و دانشجویان اقلیم کردستان به زبان فارسی تاکید کردند.


موضوعات
و استادان این دوره
40 ساعته عبارتند از: روش شناسی آموزش زبان فارسی
به غیر فارسی زبانان: دکتر قبول، دستور زبان فارسی: دکتر مهدوی، ادبیات معاصر
فارسی: دکتر یاحقی، نگارش فارسی: دکتر تقوی، تاریخ ادبیات فارسی: دکتر زرقانی،
ایران شناسی: دکتر فتوحی، روان شناسی آموزش زبان: دکتر پیشقدم، آزمون سازی در زبان
فارسی: آقای رودمعجنی و آموزش مهارتهایی شفاهی زبان فارسی: دکتر حامدی.


یادآور
می شود این دوره با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در عراق و وزارت علوم اقلیم
کردستان عراق برگزار می شود.


30739


30740


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار