ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع میرساند طبق تقویم آموزانه سال تحصیلی 96-1395، فرایند آموزانه مدرسان (اعضای
هیات علمی و مدرسان مدعو) از تاریخ 15 فروردین ماه 1396 فعال می
گردد.


کلیه مدرسان میتوانند از این تاریخ به پرتال مراجعه نموده و فرمهای آموزانه را بررسی و تایید نمایند.


لازم به ذکر است در خصوص طرحهای پژوهشی شماره 3 (پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری)، تنها طرحهایی
که تا تاریخ 15 اردیبهشت ماه 96 در سیستم پژوهشی تایید نهایی شده باشند (مطابق با
آیین نامه پرداخت واحدهای پژوهشی)،
در آموزانه نیمسال دوم قابل احتساب می
باشند.


برای دریافت تقویم آموزلانه روی فایل زیر کلیک کنید

آخرین اخبار