ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در
مراسم اختتامیه دومین کنگره  بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی که
در روز جمعه اول اردیبهشت ماه 96 در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار
شد،ضمن تشکر از برگزار کنندگان این کنگره از همکاری دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه فردوسی
مشهد در برگزاری این کنگره ابراز خرسندی کرد.رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد در سخنان خود به این نکته اشاره نمود که سیاست‌های کلان
دانشگاه فردوسی مشهد بر این است که در حوزه سلول‌های بنیادی حداکثر تلاش و همکاری
را با پژوهشگران، دست اندرکاران، دانشگاه‌ها و موسساتی که در این زمینه کار می‌کنند،
داشته باشد و افزود : با توجه به اینکه طی یک سال تعداد مراکز سلول‌های بنیادی در
کشور دو برابر شده، نگران هستیم که این حوزه‌ها هم به سرنوشت سایر حوزه‌ها که امکانات
در آن‌ها توزیع می‌شود، اما هیچگونه  دستاوردی ندارند، دچار شود.وی اقزود:
وجود 44 مرکز در زمینه سلول‌های بنیادی در
کشور که کار می‌کنند کافی است و نباید در جهت توسعه و تعدد مراکز سلول‌های بنیادی
حرکت شود، بلکه باید بر روی مراکز موجود تمرکز کنیم و ادامه داد : هنگامی‌که
موضوعی در کشور مطرح می‌شود نهادها دانشگاه‌ها  و مجموعه‌های زیادی به‌عنوان
مُد و بدون اینکه زیرساخت و تخصصی در آن زمینه داشته باشند، وارد آن موضوع می‌شوند. رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد در پایان سخنان خود اظهار داشت: سلول‌های بنیادی و پزشکی
ترمیمی حوزه‌ای است که قطعا رشته‌ها و تخصص‌های مختلفی نیاز است دست به دست هم
بدهند تا اتفاق مهمی در آن رخ دهد. و پیام رشته سلول های بنیادی به متخصصین این
است که همبستگی، همگرایی و همکاری می تواند موفقیت در این رشته ایجاد کند. تجربه
عملی این موضوع را در خراسان رضوی و مشهد مشاهده می کنیم که دانشگاه فردوسی،
دانشگاه علوم پزشکی مشهد وجهاد دانشگاهی به پشتوانه نهادهای بالا دستی کشور
توانستند موفقیتی بزرگ را در این شهر رقم زدند

آخرین اخبار