ارسال شده در تاریخ :

دومین
روز سومین جلسه هم­اندیشی دبیران منتخب هیأت­های استانی و مسؤولان مرکز نظارت، ارزیابی
و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری در روز دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 96 در سالن
شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزارشد.


در
این جلسه مهندس هاشمی با توجه به مطالب و موضوعات مطرح شده در روز گذشته را برای
تصمیم گیری اعضای حاضر در این جلسه ارائه نمود.


دراین
راستا موضوعاتی در زمینه شاخص­های نظارت و ارزیابی، گفتمان و اجرای تضمین کیفیت،
حوزه­های پژوهش در آموزش عالی و مشکلات آن، نحوه تقدیر از هیأت­های نظارت و
ارزیابی استانی، سامانه ارزیابی عملکرد دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی، نحوه
ارائه­ی گزارش­های پایان سال و چگونگی برگزاری کارگاه­های جانبی در همایش آتی
یادشده مطرح و مواردی به تصویب حاضرین جلسه رسید.


لازم
به ذکر است با توجه به اینکه قرار است همایش هیأت­های نظارت و ارزیابی استانی در تاریخ
13 و 14 تیرماه در شهر همدان برگزار شود،مقرر
گردید موارد مطرح شده در این جلسه برای تصویب و اجرا در جلسه مذکور مطرح گردد..


.


 


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار