ارسال شده در تاریخ :

سومین
سمینار فلسفه ی علم در دانشگاه فردوسی مشهد در روز دوشنبه دوم اسفند ماه 1395 با محوریت وضعیت علم در
ایران برگزار می شود.


دکتر صال مصلحیان استاد گروه آموزشی ریاضی محض دانشکده
علوم ریاضی و رئیس هسته پژوهشی فلسفه علم دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگویی با روابط
عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در تکمیل این خبر افزود: این سمینار یک روزه با سخنرانی
دکتر شاپور اعتماد
در خصوص تاملاتی در بابت گسست
ها و گسل های نظام دانشگاهی در ایران و جهان
و دکتر
خسرو باقری
در مورد علم و عالم در دام
صورت گرایی و دکتر حسین حاجی ابوالحسن
در خصوص بررسی
کیفیت مقاله های پژوهشی کشور همچنین سخنرانی دکتر جمشید درویش
در مورد چالش
های آموزش مبانی علم در ایران سخنرانی خواهند داشت و
پس از آن میزگردی با حضور
سخنرانان به صورت پرسش و پاسخ برگزار خواهد شد تا اعضای هیات علمی نیز بتوانند
دیدگاه ها خود را مطرح کنند
.


لازم
به ذکر است سومین سمینار فلسفه ی علم در دانشگاه فردوسی مشهد در روز دوم اسفند
1395 در ساعت 8:30 الی 12 در دانشکده
ی علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می شود..


.


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

 

آخرین اخبار