ارسال شده در تاریخ :

به منظور پرداختن به جنبه‌های مختلف هوش مصنوعی
و حوزه‌های کاربردی آن، سمینار سالانه هم‌اندیشی رایانش نرم و هوش مصنوعی توسط قطب
علمی رایانش نرم و پردازش هوشمند اطلاعات دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در
روز شنبه 4دی ماه برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد،  در
این سمینار زمینه فعالیت‌های تحقیقاتی اساتید و امکان افزایش همکاری و هم‌افزایی
بیشتر بین اعضاء و دانشگاه‌های فعال در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.


در ابتدا دکتر اکبرزاده توتونچی پیرامون رایانش
نرم، داده های وزرگ و رایانش ابری سخنرانی کرد.


سپس دکتر امیر گندمی از دانشگاه میشیگان به Engineering Application of Evolutionary Computation، دکتر
محمد نبی امیدوار از دانشگاه بیرمینگهام پیرامون
Evolutionary
Large-Scale Global Optimization
، مهندس احسان براری کاربرد هوش
مصنوعی در تحول تجارت الکترونیک، و در نهایت دکتر یاشار قیاسی فرخی از دانشگاه
روتردام هلند در ارتباط با کمک گرفتن از اینترنت برای طراحی شبکه های هوشمند
سخنرانی علمی خود را ارائه نمودند.


در پایان از طرف قطب علمی رایانش نرم و پردازش
هوشمند اطلاعات دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ، لوح تقدیری به رسم یادبود به
سخنرانان تقدیم شد.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار