ارسال شده در تاریخ :

سفرهای علمی و فرهنگی اساتید و دانشجویان که در سطح جوامع دانشگاهی برگزار می‌شود از جمله پربارترین فعالیت های علمی می‌باشد که می‌تواند پیوند بین دانش تئوری و عرصه میدانی را رقم بزند.

گروه جغرافیای سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد از جمله گروه‌های علمی می‌باشد که بر اساس دروس دارای سرفصل سفر علمی، سفرهای متعددی را برگزار می نماید.

از جمله مهمترین سفرهای علمی که با همکاری دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی و نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود سفر علمی و فرهنگی خلیج فارس می‌باشد که با هماهنگی دکتر هادی اعظمی دانشیار جغرافیای سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، با همراهی اساتید متخصص در شاخه‌های مختلف علوم جغرافیایی و دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی به مقصد جزایر خلیج همیشه فارس برگزار می‌شود.

گروه جغرافیای سیاسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد سفر علمی خلیج فارس با همراهی دکتر سید هادی زرقانی با تخصص جغرافیای سیاسی، دکتر حسین‌زاده با تخصص ژئومورفولوژی، دکتر مسعود مینایی با تخصص Gis و Rs و خانم دکتر قاسمی با تخصص جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی و همراهی دکتر رادمرد رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد به سرپرستی دکتر هادی اعظمی را برگزار می نماید.

در این سفر 15 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد و 6 نفر از دانشجویان دکتری تخصصی رشته جغرافیای سیاسی، از تجربیات علمی و نکات تخصصی اساتید و میزبانان در موضوعات مختلف استفاده کرده و در عرصه عملی و واقعیت با چالش ها و فرصت های خاص در حوزه‌های جغرافیایی مناطق مرزی دریایی آشنا می شوند.

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار