ارسال شده در تاریخ :

سفر علمی فرهنگی اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد به خلیج‌فارس برگزار شد.

اعضای هیئت‌علمی و دانشجویان گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه روز اول این سفر با حرکت به سمت تنب بزرگ و ادای احترام بر سر مزار شهیدان گمنام دفاع مقدس سفر علمی خود را آغاز نمودند.

سپس با حضور در جمع فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مستقر در جزیره تنب بزرگ، جزیره ضمن بازدید از ساحل مرجانی و از توضیحات فرماندهان حاضر و دکتر حسین زاده در رابطه با خصوصیات سواحل و جزایر خلیج‌فارس آشنا شدند.

گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد سپس از جزیره ابوموسی و استحکامات، منطقه سکونت مهمانان عرب‌زبان اماراتی در این جزیره همچنین از حریم دریایی سکوی نفتی مبارک بازدید کردند.

لازم به ذکر است در طول این سفر علمی دکتر هادی اعظمی و دکتر زرقانی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد با ذکر نکات ژئوپلیتیکی و حساسیت‌های جغرافیای سیاسی دریاها، دکتر قاسمی و دکتر سیاسی با تخصص جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی شرح برخی فرصت‌ها و مشاغل روستایی مرزی و پتانسیل‌های موجود در روستاهای جزایر و دکتر مینائی با تخصص Gis و سنجش‌ازدور به پاسخگویی به سؤالات دانشجویان پرداختند.

811295

811296

811294

آخرین اخبار