ارسال شده در تاریخ :

نشست و سخنرانی تخصصی محصولات تراریخته به میزبانی گروه
بیوتکنولوژی و به نژادی گیاهی روز شنبه 4 دی ماه 95 در محل دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد با حضور دکتر قره یاضی رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران و رئیس
امور پژوهشی و فناوری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برگزار شد. در این نشست که
اساتید و دانشجویان دانشگاه و همچنین مسئولین و دست اندرکاران مرکز تحقیقات جهاد
کشاورزی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری حضور داشتند به مباحث پیرامون محصولات
تراریخته در ایران و جهان پرداخته شد.


در این مراسم دکتر شاهنوشی رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه
فردوسی مشهد ضمن خوش آمد گویی به حاضران
به ضرورت بهره گیری از فناوری های نوین قرن 21 و اهمیت توجه به توسعه این شاخه از
علوم زیستی اشاره اشاره نمود.


پس از آن دکتر قره یاضی رئیس انجمن ایمنی زیستی ایران به
عنوان مهمان ویژه این مراسم درباره وضعیت توسعه محصولات تراریخته درجهان و ایران
سخنانی را ارائه نمود. وی در سخنان خود به مهمترین موانع پیش روی تحقیقات
و توسعه این نوع از محصولات فناورانه پرداخت. وی با اشاره به محدودیت هایی که
تجارت و واردات محصولات تراریخته برای تحقیق و توسعه فناوری بومی و داخلی ایجاد
کرده است از ایجاد مشکلاتی در مسیر روند علمی بومی که صرفا با استناد به شنیده ها
و گزارشات غیر مستند می باشند ابراز نگرانی کرد. دکتر قره یاضی در ادامه سخنان خود
شواهدی علمی از عدم وجود خطر در معتبرترین مجلات علمی جهان پیرامون استفاده از
محصولات تراریخته ارائه نمود.


در پایان این نشست ضمن پاسخ گویی به سوالات حاضران از
متولیان و متخصصان این حوزه خواسته شد ضمن تبیین صریح مزایای استفاده از دانش بومی
نسبت به توسعه هوشمندانه و جلوگیری از برخوردهای غیرعلمی و احساسی با محصولات
تراریخته که در حال حاضر پاسخگوی نیاز غذایی بسیاری از کشورها اعم از توسعه یافته
و درحال توسعه هستند اهتمام ورزیده شود.


گزارش از: دکتر ملک زاده شفارودی

آخرین اخبار