ارسال شده در تاریخ :

خانم پروفسور گوندا ورنر درادامه حضور خود در دانشگاه فردوسی مشهد ، روز
یکشنبه 2 مهر  از دانشکده
الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد بازدید و با مسئولان این دانشکده  گفتگو نمود.


وی سپس در ادامه
برگزاری کارگاه آموزشی با محوریت «بازاندیشی هویت و صلح‌پروری» در این دانشگاه ،  سخنرانی عملی خود را درجمع اعضای هیات علمی و دانشجویان این دانشکده با موضوع «تأملاتی در الاهیات سیستماتیک
ارائه نمود.


لازم
به ذکر است وی در پایان سخنرانی خود به پرسش های حاضران جواب داد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار