ارسال شده در تاریخ :

پنجمین سخنرانی از مجموعه
سخنرانی های تخصصی در دانشکده کشاورزی با هدف استقرار و ترویج نظامهای کشاورزی علمی
و استراتژیک و معرفی فناوری ها و علوم نوین و برتر در این عرصه توسط دکتر پرویز رضوانی مقدم، استاد گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان
تولیدات ارگانیک، سلامت انسانی و محیط زیست ایراد خواهد شد.


این سخنرانی در روز
دوشنبه،  2 اسفند ماه 95 از ساعت 12
الی 14 در محل سالن ویدئو کنفرانس ساختمان
تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ارائه می شود.


پوستر در ابعاد بزرگتر


Poster_1


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


 

آخرین اخبار