ارسال شده در تاریخ :

سخنرانی علمی کاربرد داده کاوی در مدیریت سلامت توسط: پروفسور
غلامرضا نخعی زاده از اساتید برجسته دانشگاه
کالسروهه آلمان به همت معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم اداری و اقتصادی  در روز سه شنبه
2 ابان ماه 96 در تالار دکتر رزمی در دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار شد
.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه در این جلسه که با استقبال هیئت
رئیسه دانشکده، اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه های مدیریت، اقتصاد، حسابداری
قرار گرفت، پروفسور غلامرضا نخعی زاده در رابطه
با کاربرد داده کاوی در مدیریت سلامت، شیوه های مختلف ارتباط با صنعت، تشکیل پایگاه
داده، روش های داده پردازی و داده کاوی و چشم انداز آن به خصوص در حوزه سلامت، بهداشت
و درمان سخنرانی کرد
.


لازم به ذکر است این جلسه با پرسش حاضران و پاسخ سخنران پایان یافت.


800823


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار