ارسال شده در تاریخ :

روز
دوشنبه 6 دی ماه 95 در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر کافی رئیس دانشگاه
و استاد گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی سخنرانی خود را جمع دانشجویان، اساتید و علاقمندان
با موضوع درهم تنیدگی شاخه های علمی و جدایی عالمان با تاکید بر رابطه فیزیولوژی با
دیگر رشته های کشاورزی ارائه نمود.


در ابتدای
این سخنرانی دکتر کافی به تقسیم بندی علوم در قدیم و سیر تحول علم و فناوری در قرن
21 پرداخت. سپس با بیان مباحث فیزیولوزی در علوم گیاهی و زیستی به رابطه آن با علوم
دیگر پرداخت. وی رابطه علومی مانند فیزیک در بحث فوتوسنتز، اکولوژی در بحث کنترل کننده
های علفهای هرز، همچنین رابطه فیزیولوژی با
گیاه پزشکی ، بیوتکنولوژی ، آب، خاک، صنعت غذا و مکانیک بیوسیستم را با مثالهایی تشریح
نمود.


دکتر
کافی هدف از طرح این موضوع را تاکید بر کار تیمی میان اساتید و پژوهشگران در علوم و
گرایش های مختلف عنوان کرد و افزود دانشگاهیان در انجام پژوهش های خود همواره می بایست
از ظرفیتهای علمی دیگر گروه های آموزشی مطلع بوده و استفاده نمایند و این مساله می
تواند به آنان در تسهیل پژوهش ها و پروژه ها کمک نماید.


وی در
ادامه به اهمیت ارتباط دانشگاه با جامعه تاکید کرده و به دانشگاهیان توصیه نمود هرچه
بیشتر روابط خود را با جامعه اعم از صنعت، خدمات، کشاورزی و بازرگانی و هچنین سازمان
های مختلف توسعه دهند.


رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد همچنین با بیان اینکه یکی از معیارهای ارزیابی دانشگاه ها میزان
همکاری های علمی یک دانشگاه با دیگر دانشگاه های دنیا می باشد از اساتید دانشگاه خواست تا همکاری های علمی بین
المللی خود را نیز بیش از پیش توسعه دهند.


این
جلسه با پاسخگویی به سوالات حاضران و تبادل نظر به پایان رسید.


لازم به ذکر است در این جلسه دکتر داوری معاون فرهنگی،
اجتماعی و دانشجویی، دکتر بهرامی معاون پژوهشی و فناوری، دکتر رجبی رئیس دانشکده مهندسی
و دکتر شاهنوشی رئیس دانشکده کشاورزی نیز حضور داشتند.


30749


30750


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار