ارسال شده در تاریخ :

با ظهور فناوری های اطلاعاتی بویژه اینترنت، پدیده دستبرد علمی-
آگاهانه یا ناآگاهانه- رو به افزایش است. اهمیت این پدیده و تأثیرات نامطلوب آن در
پیشبرد دانش، باعث شده جوامع علمی بویژه در کشورهای پیشرفته توجه روزافزونی به آن داشته
باشند؛ به طوری که روز به روز شاهد تدابیر و راهکارهایی برای پیشگیری یا مقابله با
آن هستند.


در همین راستا و از
آنجا که بسیاری از دستبردهای علمی ناآگاهانه و به دلیل آشنا نبودن با مصداق ها و تعریف
های آن روی می‌دهد، دکتر محمد صال مصلحیان، معاون پژوهشی دانشکده علوم ریاضی با هدف
آشنایی بیشتر جامعة علمی با این پدیده و جلب توجه صاحب‌نظران برای ایجاد راهکارهایی
برای جلوگیری از آن در ساعت 8 تا 10 روز چهارشنبه 17 آبان در سالن دکتر سعادت
دانشکده علوم پیرامون این موضوع سخنرانی خواهد کرد.


اگر شخصی مقاله یا کتابی را منتشر و در آن از نوشته‌های دیگران
به شکل مستقیم یا غیرمستقیم استفاده کند، اما از اشاره به منابع نوشتار خود به شکلی
دقیق و صریح، بپرهیزد یا در این کار کوتاهی نماید، یا چنان وانمود کند که این نوشته
زاده و حاصل تأملات شخصی خویش است، مرتکب عملی شده است که به آن انتحال یعنی دستبرد
فکری می‌گویند.


در این سخنرانی دکتر
مصلحیان ضمن تعریف این پدیده، موضوع را در بوته نقد و بررسی قرار می دهد.


از دانشگاهیان
گرامی برای حضور در این سخنرانی دعوت می شود.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار