ارسال شده در تاریخ :

دکتر کریستین بونیک، استاد دانشگاه مونستر آلمان با حضور در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد سخنرانی خود را با عنوان C-algebras Associated to Etale Groupoids I , II " ارائه کرد.

در نشستی که با حضور اعضای هیأت علمی گروه ریاضی محض دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد در روز سه شنبه 24 بهمن ماه 96 در این دانشکده برگزار شد، دکتر کریستین بونیک، استاد دانشگاه مونستر آلمان مطالبی پیرامون جبرهای سی استار مربوط به گروپئویدهای اتال در حوزه آنالیز تابعی و نظریه عملگرها برای حاضران سخن گفت.

این سخنرانی با پرسش و پاسخ حاضران به پایان رسید.

 

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار