ارسال شده در تاریخ :

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه
مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد اعلام کرد: دسترسی دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها و مؤسسات
آموزش عالی به گنجینه پایان‌نامه‌های این دانشگاه با محدودیت مواجه شد.


خانم دکتر عباسی رئیس این مرکز،
روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا دلیل جلوگیری استفاده دیگر مراجعان، از پایان‌نامه‌های
کتابخانه مرکزی این دانشگاه را حفظ صیانت حقوق معنوی این دانشگاه و رعایت رویه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عنوان کرد.


وی افزود: بر اساس این ممنوعیت
که از تاریخ، 16 دی‌ماه اجرایی شده است مراجعان خارج از دانشگاه نمی‌توانند از پایان‌نامه‌های
مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد استفاده کنند.


وی ادامه داد: مراجعان می‌توانند
برای استفاده از پایان‌نامه‌های این دانشگاه به سایت پژوهشگاه علوم و فناوری
اطلاعات ایران مراجعه کنند.


پیش‌ازاین دانشجویان و محققان
خارج از دانشگاه فردوسی مشهد با پرداخت مبلغی می‌توانستند از پایان‌نامه‌های موجود
در مرکز اطلاع‌رسانی و کتابخانه مرکزی این دانشگاه استفاده کنند.


دانشگاه فردوسی مشهد، ازنظر
قدمت، پس از دانشگاه‌های تهران و تبریز، رتبه سوم کشور را دارد و هم‌اینک شصت و
ششمین سال فعالیتش را سپری می‌کند.


22 هزار عنوان پایان‌نامه
دکتری و فوق‌لیسانس در گنجینه پایان‌نامه‌های کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد
نگهداری می‌شود.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار