ارسال شده در تاریخ :

دکتر
کیوان حسینی رئیس مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با
روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در تکمیل این خبر اعلام نمود: با توجه به اینکه
مرکز این زلزله که در ساعت 10:39 دقیقه صبح امروز چهارشنبه 16 فروردین ماه 96 در
حوالی 40 کیلومتری شرق فریمان رخ داده است، مشهد را نیز تحت تاثیر خود قرار داد.


دکتر
حسینی افزود: برگترین پس لرزه احتمالی می تواند تا حد 4.9 ریشتر برآورد شود و
ادامه داد پس لرزه های قابل احساس تا چند روز آینده ادامه خواهد داشت و در خصوص
مسیر حرکت پس‌لرزه‌ها، عنوان کرد: این پس‌لرزه‌ها از کانون زلزله به سمت شرق ادامه
می یابد.


رئیس
مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سخنان خود اظهار نمود: هنوز
از خسارت های احتمالی زلزله در مشهد گزارشی منتشر نشده است.ولی در روستاهای نزدیک
به مرکز زمین لرزه با توجه شدت این زمین لرزه به احتمال زیاد با خسارت هایی مواجه
خواهیم بود .

تلفن مرکز زمین لرزه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد38804373آخرین اخبار