ارسال شده در تاریخ :

با اطلاع داوطلبان آزمون دکتری تخصصی رشته زبان و ادبیات عربی در دانشگاه فردوسی مشهد می رساند:  تاریخ مصاحبه آزمون  این رشته  در  روز سه شنبه مورخ 12 تیرماه 1397  در محل دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد می  باشد.

.

.

اخبار و رویدادهای دانشگاه فردوسی مشهد  را در  پیام رسان های زیر بخوانید

پیام رسان سروش:

http://Sapp.ir/fumsoroush

پیام رسان ایتا:

https://eitaa.com/ferdowsieum

آخرین اخبار