ارسال شده در تاریخ :

در راستای مصوبه شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه و
به منظور ارتباط و تعامل بیشتر با کاربران، معاونت اداری و مالی با همکاری مرکز
فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام به تغییر قالب سایت خود بر اساس قالب جدید سایت
اصلی دانشگاه نموده است و در تاریخ اول آذر ماه 1394  سایت جدید معاونت اداری و مالی
دانشگاه فردوسی مشهد رونمایی گردید.


برای ورود به سایت معاونت اد اری و مالی دانشگاه فردوسی مشهد  روی لینک زیر کلیک کنید


http://vpa.um.ac.ir/index.php?lang=fa

آخرین اخبار