ارسال شده در تاریخ :

این
مراسم با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد ، سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی و حوزه هنری
خراسان رضوی در روز شنبه 14 اسفند 95 در محل
دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید.


در این
مراسم دکتر کافی رییس دانشگاه فردوسی مشهد، رفایی رییس حوزه هنری خراسان رضوی و مهندس
کامران رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی حضور داشتند.


دکترمحمد
کافی رییس دانشگاه فردوسی مشهد،ضمن خیر مقدم به مهمانان هفته مهندس را گرامی داشت.دکتر محمد
کافی در ادامه دانشگاه فردوسی مشهد را یک دانشگاه ویژه دانست که بیش از 143دانشجوی
شهید داشته و اظهار داشت هم اکنون 1400دانشجوی شاهد و ایثارگر در دانشگاه فردوسی مشهد
مشغول به تحصیل هستند.


در ادامه
این برنامه مهندس بنی هاشم طراح این پروژه
در زمان دفاع مقدس به بیان خاطرات پرداخته و گفت:استمرار مباحث امروز یک جهاد علمی
است و پل بعثت افتخاری بود که خداوند به این ملت داد. وی محرمانه بودن را رمز موفقیت
پل بعثت بیان کرد.


دراین
مراسم زنده دل، معمارزاده ، مصطفوی و خراسانی
از جمله افرادی بودند که خاطرات دوران دفاع مقدس و همکاری خود در ساختن پل بعثت را
بیان کردند.


مهندس
کامران، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان
رضوی، پل بعثت را یک شاهکار فنی و مهندسی در آن برهه زمانی دانست و افزود این پل از
لحاظ محتوایی و جنگی بسیار دقیق و امن ساخته شد.


درپایان
این مراسم به شرکت کنندگان در ساخت پل بعثت لوح و تندیس یادبود اهدا گردید


این خبر تکمیل خواهد شد.


600255


600254


600253


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار