ارسال شده در تاریخ :

مراسم
بازخوانی فنی پل بعثت که در زمان جنگ تحمیلی توسط مهندسین جهاد سازندگی احداث گردید
با شرکت مهندسین، فرماندهان و جهادگران دست اندرکار در اجرای این پروژه استراتژیک در
روز شنبه 14 اسفندماه 95 ساعت 18 در محل دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می
گردد.


از عموم
دانشگاهیان اعم از اعضاء هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان علاقمند به مهندسی پل و سازه
های فنی دوران دفاع مقدس دعوت می شود در این نشست علمی و صمیمانه شرکت فرمایند.beasaat..2


همچنین
کارگاه هایی با همین محور در روز شنبه 14 اسفندماه از ساعت 8 صبح الی 17 در دانشکده
مهندسی جهت شرکت دانشجویان رشته های مهندسی دایر گردیده است. شرکت در این کارگاه ها
برای دانشجویان رایگان بوده و به شرکت کنندگان در این کارگاه ها گواهی مورد تایید سازمان
نظام مهندسی و کالج دانشگاه فردوسی مشهد اعطا خواهد شد.


beasaat__3


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار