ارسال شده در تاریخ :

دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب رتبه دوم در زمینه وب‌سنجی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، در میان کل دانشگاه‌های کشور در سال 2018 گردید.

بر اساس این نتایج که توسط نظام رتبه‌بندی بین‌المللی UniRank (که در سال‌های گذشته با نام ICU4 فعالیت داشته است) منتشر می‌شود، دانشگاه فردوسی مشهد، پس از دانشگاه تهران به عنوان دومین دانشگاه کشور شناخته شده است.

بر اساس نتایج نظام UniRank، دانشگاه فردوسی مشهد، رتبه 2 در کشور‎، رتبه 81 در آسیا و‌ رتبه 592 در جهان را کسب نموده است. بر این اساس، دانشگاه فردوسی مشهد نسبت به نتایج دوره گذشته این نظام،‌ در میان دانشگاه‌های کشور 1 پله صعود، در آسیا 48 پله و در جهان نیز 231 پله صعود داشته است.

لازم به ذکر است رتبه‌بندی بین‌المللی UniRank ، با هدف سنجش میزان حساسیت دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی نسبت به نشر الکترونیکی و اینترنتی، هر شش ماه یکبار نتایج ارزیابی و رتبه‌بندی خود را منتشر می‌نماید. در نخستین رتبه‌بندی سال 2018 این نظام، حدود 300 دانشگاه از کشور ایران رتبه‌بندی شده‌اند.

لازم به ذکر است ، بر اساس نتایج نظام وبومتریک، دانشگاه فردوسی مشهد رتبه 8 در میان دانشگاه‌های کشور، رتبه 216 در آسیا و رتبه 963 را در جهان را به خود اختصاص داده است. بر اساس این نتایج،‌ رتبه دانشگاهمان نسبت به نتایج ارزیابی این نظام در شش ماهه دوم سال 2017،‌ در کشور وضعیتی ثابت، در آسیا 39 پله صعود و در جهان 62 پله صعود داشته است

آخرین اخبار