ارسال شده در تاریخ :

یکی از اهداف کلان 10 ساله دانشگاه فردوسی مشهد، تحقق دانشگاه سبز و ایفای نقش موثر در حفظ و بهبود محیط زیست است که لازم است در حوزه های معماری و شهرسازی بیشتر به آنها پرداخته شود.


امروزه در کشور ما بحران سلامت و آلودگی محیطی از موارد بسیار مهم قلمداد می شود. به همین منظور یکی از مهمترین رسالت های آینده دانشکده های معماری و شهرسازی در دنیا توجه به موضوعاتی مانند پایداری، سلامت ، انرژی، بهداشت روانی و موارد مشابه در این بخش ها می باشد.


از طرفی دیگر یکی از اهداف کلان 10 ساله دانشگاه فردوسی مشهد، تحقق دانشگاه سبز و ایفای نقش موثر در حفظ و بهبود محیط زیست است که لازم است در حوزه های معماری و شهرسازی بیشتر به آنها پرداخته شود.


نگاه به تجارب کشورهای پیشرو نشان می دهد که  در حوزه های معماری و شهرسازی و به طور کلی حوزه های مرتبط با طراحی محیط ، نسبت به تدوین چارچوب ها و تاسیس نهادهای نظارتی و راهبری اقدامات زیادی انجام گرفته و یا در حال انجام است اما بیشتر توجهات در این بخش ها به موضوعاتی مانند انرژی، آب، بازیافت و ... است که در استانداردهای مختلفی  مانند LEED، BREEM، HQE، DGNB، به آنها پرداخته شده است. این شاخصه ها علی رغم اینکه راهبردهای مناسبی را در راستای اهداف خود ارائه می دهند اما کمتر به موضوعات مرتبط با زیست انسان و سلامت جسمانی و روحانی او توجه دارند.


امروزه پدیده هایی مانند: بیماری سندروم ساختمان (SBS- Sick Building Syndrome) و یا بیماری مرتبط با ساختمان (BRI- Building-Associated Illnesses) و حوزه های جدیدی مانند "معماری و علوم مغز و اعصاب" (neuroscience architecture) شناخته شده و مورد توجه هستند که باید بیشتر به آنها پرداخت؛ هرچند بررسی ها نشان می دهد که دانشگاه های اندکی در دنیا مشغول فعالیت این حوزه ها هستند.


دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه فردوسی مشهد مشهد طرح راه اندازی آزمایشگاه  محیط سالم (HBC) را با هدف تدوین چارچوب و مدلهای مرجع معماری و شهرسازی در بخش سلامت به انجام رسانده است.


این مرکز که به عنوان اولین آزمایشگاه بررسی مسائل  معماری و شهرسازی کشورمان در حوزه سلامت راه اندازی شده است در نظر دارد تا با انجام تحقیقات آزمایشگاهی به دستورالعمل هایی برای طراحی دست یابد.

آخرین اخبار