ارسال شده در تاریخ :

دانشجویان ، کارکنان و اساتید دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی
مشهد روز شنبه 29 مهر ماه جاری که به نام "ورزش، دانش آموزان، دانشجویان،
طلاب و جوانان" نامگذاری شده است، راهپیمایی نمادین خود را در سطح پردیس دانشگاه
فردوسی مشهد انجام دادند.


در این برنامه به صورت گروهی قریب به 100 نفر از دانشجویان به
انجام حرکات ورزشی و نرمشی در مقابل درب ورودی دانشکده ها پرداخته و بروشورهایی حاوی
پیام سلامت در اختیار دانشگاهیان قرار دادند.


varzesh.2


varzesh.3


varzesh.4


varesh.5


varzesh.6


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار