ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر احد ضابط، دانشیار گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد دانشکده مهندسی را به مدت دو سال دیگر، به‌عنوان رئیس پژوهشکده هوا و خورشید دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

بر اساس پیشنهاد معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه و ضمن تشکر و قدردانی از زحمات و تلاش‌های جناب‌عالی، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی، پژوهشی به مدت دو سال در سمت رئیس پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه ابقاء می‌شوید.

دوام توفیقات شمارا از خداوند متعال خواستارم.

دکتر ضابط، دانشیار گروه آموزشی مهندسی متالورژی و مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد و عضویت در شورای پژوهشی دانشکده مهندسی، عضویت در شورای پژوهشی، عضویت در شورای سیاست‌گذاری آزمایشگاه مرکزی، سرپرست هسته کارآفرینی دانشکده مهندسی، عضویت در شورای مرکز کارآفرینی، رئیس ستاد اینترنشیپ دانشگاه، مجری طرح‌ اینترنشیپ دانشگاه با شرکت ساپکو، مجری طرح اینترنشیپ شرکت برق منطقه‌ای خراسان، مجری طرح اینترنشیپ مرکز پژوهشهای شورای اسلامی مشهد، عضویت در کمیته نظام پیشنهاد‌های دانشگاه، عضویت در کمیته برگزاری دهمین همایش علمی مهندسین متالورژی و مسئول برگزاری نمایشگاه تخصصی سال 1385، مسئولیت راهاندازی مرکز رشد دانشگاه، مسئولیت مرجع منطقهای مالکیت فکری شمال شرق کشور (مدیر مالکیت فکری دانشگاه) و دبیر هماندیشی اساتید دانشگاه فردوسی مشهد از سوابق اجرایی دکتر ضابط می‌باشد.

 

 

کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد

https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار