ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر
کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، مهندس سیدحسین موسوی کارشناس دانشگاه به
مدت دو سال دیگر در سمت رئیس مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد ابقا شد.


در این حکم آمده است:
نظر به مراتب تعهد،
شایستگی و تجارب ارزشمند جنابعالی و با توجه به پیشنهاد معاون محترم پژوهش و
فناوری دانشگاه و پیرو ابلاغ شماره 35621 مورخ 29 مهر ماه 93 به موجب این ابلاغ
و با حفظ وظایف مندرج در ابلاغ فوق به مدت دو سال به عنوان رئیس مراکز رشد
واحدهای فناور دانشگاه منصوب می شوید. تعامل سازنده با دستگاه های اجرائی استان،
بهره گیری از تجارب و همفکری با دانشگاهیان و استفاده از ظرفیت دانشجویان همچنین
ظرفیت سازی در شرکت های دانش بنیان از جمله مواردی است که در شتاب بخشی به حرکت
دانشگاه فردوسی مشهد برای نیل به تحقق دانشگاه نسل چهارم مدنظر می باشد. توفیقات
روز افزون جنابعالی را در پرتو عنایات خداوندی خواستارم.لازم به ذکر است : مرکز رشد
واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1386 با انعقاد تفاهم نامه های با
پارک علم و فناوری خراسان رضوی و مجوز مرکز رشد از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شروع به فعالیت نمود.این مرکز با ارائه
خدمات حمایتی، از ایجاد و توسعه حرفه های جدید توسط کار آفرینان در قالب واحد
های نو پای صاحب ایده در زمینه های مختلف که منتهی به فناوری دانش بنیان گردد،
،پشتیبانی می کند. این واحد ها برای حضور موثر و مستقل در صحنه توسعه اقتصادی
فناورانه در سطوح ملی و فرا ملی آماده می گردند.


اهداف کلی مرکز رشد
واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد عبارتند از:


-
افزایش کارایی و اثر بخشی تحقیقات کاربردی در دانشگاه فردوسی مشهد؛


 - افزایش سهم
واحدهای فناور دانشگاه فردوسی مشهد در ایجاد ارزش افزوده و فعالیتهای اقتصادی؛


 - توسعه و تعمیق
ارتباط واحدهای صنعتی و اجرایی با دانشگاه فردوسی مشهد؛


- تنوع بخشی به منابع مالی
دانشگاه فردوسی مشهد از طریق فعالیت¬های دانش محور و فناورانه؛


- ارتقای توان رقابتی و
پاسخگویی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس تقاضا محوری؛


 - برنامه ریزی جهت
ایجاد مراکز رشد  تخصصی متناسب با مزیت های نسبی منطقه؛


مرکز رشد واحدهای فناور
دانشگاه فردوسی مشهد جهت تحقق اهداف خود با تدوین برنامه راهبردی میان مدت و
اتخاذ راهبردهای اصلی زیر::


توسعه مشارکت و همکاری
هدفمند میان توانمندی های علمی و فناوری دانشگاه  دانشگاه فردوسی مشهد با
سازمانها و سایر دستگاه های اجرایی دولتی و بخش خصوصی
í


ارتقای مستمر اثر بخشی و
کارآیی اداری و فرایندهای اجرایی مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد
í


تنوع بخشی به منابع مالی و
اعتبارات مورد نیاز مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد
í


ایفای نقش موثر در سیاست
گذاری های کلان توسعه فناوری
í


افزایش مستمر توان رقابتی
مرکز رشد دانشگاه فردوسی مشهد از طریق ارتقای کمی و کیفی خدمات پشتیبانی عمومی و
تخصصی با ارزش افزوده بالا
í


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium
آخرین اخبار