ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر
کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر سید کیوان حسینی استادیار گروه آموزشی فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال
دیگر در سمت رئیس مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی ابقا شد.در
این حکم امده است:بنا
به پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، به موجب این حکم با حفظ وظایف
آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در سمت رئیس مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی ابقاء
می شوید. توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.لازم به ذکر است دکتر سید
کیوان حسینی استادیار گروه آموزشی فیزیک دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد،
نمایندگی دانشگاه فردوسی مشهد در کارگروه زلزله، ابنیه و
لغزش لایه های زمین ، مدیریت گروه پژوهشی مخاطرات طبیعی ایران 2006- 2005 ، عضو انجمن ژئوفیزیک آمریکا 2012 – 2000 ، عضو انجمن ژئوذزی ژاپن 2005 –
2003 ، عضو انجمن زلزله شناسی ژاپن 2004
– 2001 و عضو انجمن مهندسی زلزله ایران همچنین ریاست مرکز تحقیقات زمین لرزه شناسی
دانشگاه فردوسی مشهد در حال حاضر را در کارنامه اجرائی خود دارد.


دکتر سید کیوان حسینی 7 مقاله در بهترین مجلات معتبر دنیا، 16 مقاله در همایش های بین المللی دنیا، و 9 مقاله در همایش های معتبر داخلی ارائه نموده
است .


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار