ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر محمد تقوی دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه را به سمت رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به  غیرفارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در این حکم آمده است :

با عنایت به تخصص، تعهد، دلسوزی و تجارب ارزنده جناب‌عالی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به سمت رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه منصوب می‌شوید.  یقیناً تلاش های جنابعالی و همکاران دلسوزتان در توانمند سازی دانش پذیران در آموختن زبان فارسی،  طعم شیرین خود را در کام دانش پذیران غیرفارسی زبان برای همیشه ماندگار خواهد نمود. توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

لازم به ذکر است :  دکتر محمد تقوی دانشیار گروه آموزشی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد.

آخرین اخبار