ارسال شده در تاریخ :

دکتر ولی حمد رئیس دانشگاه کویه اقلیم
کردستان عراق در دیدار با هیأت عالی رتبه
دانشگاه
فردوسی مشهد جایگاه علمی دانشگاه
فردوسی مشهد را بسیار ممتاز دانست


دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و هیات همراه در ادامه سفر خود به کشور عراق و اقلیم کردستان، در شهر
کویه با رئیس
و معاونان این دانشگاه دیدار و در خصوص گسترش روابط میان دو دانشگاه گفتگو کردند.


دکتر کافی در این دیدار ضمن قدردانی از تلاش رئیس دانشگاه کویه در اجرایی کردن تفاهم­نامه
سال گذشته میان دو دانشگاه بیان داشت دانشگاه فردوسی مشهد از هرگونه دوره و طرح
مشترک آموزشی و پژوهشی میان دو دانشگاه خصوصاً در حوزه علوم پایه استقبال می­کند.
وی با اشاره به حضور استادان برجسته و مطرح در سطح جهانی از انجام پژوهش­های مشترک
در این بخش استقبال و تأکید کرد در
دانشگاه فردوسی مشهد کارگروهی مأمور
پیگیری و اجرای طرح­های مشترک آزمایشگاهی خواهند شد.


دکتر ولی حمد رئیس دانشگاه کویه نیز در این
دیدار با اشاره به سفر سال گذشته خود و هیأت همراهش به دانشگاه فردوسی مشهد،
جایگاه علمی دانشگاه فردوسی مشهد را بسیار ممتاز دانست و خواستار همکاری در حوزه­های
مختلف دانشگاهی شد. ایشان با اشاره به همکاری­ های مشترک دانشگاه کویه با دانشگاه
فردوسی مشهد در بخش آموزش زبان فارسی، از جمله برگزاری دوره­های دانش­افزایی زبان
و ادبیات فارسی، از گسترش همکاری­ها به ویژه در بخش­های فیزیک و شیمی استقبال کرد.
وی با اشاره به وجود وسایل پیشرفته و آزمایشگاه­های مجهز این دانشگاه از رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد درخواست کرد که متخصصانی را برای بهره­برداری کامل از این
وسایل به دانشگاه کویه ارسال کند.


دکتر هاشمی معاون آموزشی
دانشگاه فردوسی مشهد نیز با اشاره به سفر سال گذشته به دانشگاه کویه اعلام نمود دانشگاه
فردوسی مشهد به تعهدات خود در بخش آموزش زبان فارسی عمل کرده است و اکنون آماده
است در حوزه­های جدید نیز وارد همکاری مشترک شود. دکتر هاشمی با معرفی دوره­های
آموزش مجازی و دکترای پژوهش­ محور، به آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد برای پذیرش و
آموزش مربیان دانشگاه کویه اشاره کرد.


دکتر احسان قبول، رئیس
مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی مشهد نیز برگزاری دوره
مشترک کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی، تأسیس شعبه مرکز بین المللی آموزش زبان فردوسی
در دانشگاه کویه، آموزش مجازی زبان فارسی و برگزاری دوره­های کوتاه مدّت آموزشی را
از دیگر اهدافی شمرد که می­توان تا سال
آینده در بخش آموزش زبان و ادبیات فارسی میان دو دانشگاه انجام داد و آنها را محقق
ساخت.


بازدید از آزمایشگاه
شیمی و مرکز آموزش زبان­های خارجی دانشگاه کویه از دیگر برنامه­های هیأت دانشگاه
فردوسی مشهد در این سفر بود.


یادآور می­شود دانشگاه
کویه یکی از دانشگاه­های برجسته اقلیم کردستان است که خصوصا از جهت مجهز بودن به
ابزارآلات و دستگاههای پیشرفته آزمایشگاهی در این اقلیم سرآمد است.


farsi.k.96.40


.


.



کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium



آخرین اخبار