ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی
مشهد صادر شد، دکتر احمد نظامی استاد گروه
آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشگاه با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به سمت ریاست
دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد.


در قسمتی از این حکم آمده است:


نظر به
مراتب تعهد، تجربه و شایستگی های جناب‌عالی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و
پژوهشی به مدت دو سال به عنوان رئیس دانشکده کشاورزی منصوب می شوید. رشد و توسعه متوازن
گروه های آموزشی و پژوهشی این دانشکده با محوریت سند راهبردی دانشگاه در راستای تربیت
دانش آموختگانی کارآمد و کارآزموده از ضروریت های این دانشکده در این روز ها به شمار
میرود که انتظار دارم به آن توجه ویژه ای مبذول فرمایید. قطعأ نیل به چنین هدفی با
به بهره گیری از تمامی ظرفیت ارزشمند منابع انسانی این دانشکده تحقق خواهد یافت و اطمینان
دارم که مدیریت دانشکده بر مبنای خرد جمعی
در سرلوحه برنامه هایتان قرار دارد. موفقیت شما را در انجام این مسئولیت از خداوند
متعال مسئلت دارم.


دکتر احمد نظامی استاد گروه آموزشی زراعت واصلاح نباتات دانشگاه فردوسی
مشهد می باشد که تالیف 5 عنوان کتاب ، استاد راهنمای بیش از 85 عنوان پایان نامه مقطع
کارشناسی ارشد و دکتری ، ارائه مقاله و حضور در بیش از 132 کنفراس داخلی و خارجی
همچنین ارائه مقاله و چاپ بیش از 195 عنوان مقاله در مجلات داخلی و خارجی را در کارنامه پژوهشی خود دارد.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار