ارسال شده در تاریخ :

خانم
پروفسور میارد نماینده اعزامی دانشگاه استراسبورگ فرانسه و رئیس انستیتوی مطالعات میان رشته ای دانشگاه استراسبورگ در ادامه بازدید خود از دانشگاه فردوسی مشهد ، عصر
روز یکشنبه 10 بهمن ماه 1395 با مدیران گروه های آموزشی اقتصاد، حقوق و مسئولان دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه فردوسی
مشهد دیدار نمود.


ایشان در این دیدار با معرفی همکاری های پژوهشی دانشگاه استراسبورگ در حوزه مدیریت و
اقتصاد از علاقه مدیر دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه استراسبورگ برای سفر به
مشهد و مذاکره با اعضای هیئت علمی گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برای
همکاری مشترک در حوزه اقتصاد جهانی سخن گفت .


لازم
به ذکر است دانشگاه استراسبورگ یکی از دانشگاه های بزرگ فرانسه می باشد که دارای
برنامه شبکه سازی جهانی میان دانشگاه های حوزه خاورمیانه ، خاور دور و آفریقا می
باشد.


50086


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار