ارسال شده در تاریخ :

محمت
دوغان، سرکنسول ترکیه در مشهد با دکتر محمد
کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد دیدار کرد. این دیدار که به درخواست کنسولگری ترکیه
در مشهد صورت گرفت در روز چهارشنبه 31 خرداد ماه 96 با حضور در دفتر رئیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد و ایشان در خصوص راهکارهای توسعه روابط دانشگاهی به بحث و گفتگو پرداختند.


در این
دیدار دکتر واحدیان مدیر همکاری های علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی و
دکتر قبول رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه فردوسی
مشهد نیز حضور داشتند.


دکتر
کافی در این نشست اظهار داشت: دو کشور ایران و ترکیه ظرفیت های خوبی برای توسعه روابط
در اختیار دارند.


رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد اعلام نمود: با توجه به اینکه در حال حاضر در حدود 10 دانشگاه
ترکیه، زبان فارسی آموزش داده می شود ، دانشگاه
فردوسی مشهد آمادگی اجرای پروژه های مشترک در خصوص زبان فارسی و ترکی را دارد.


وی
همچنین افزود: با توجه به اینکه در حال حاضر
در کالج دانشگاه فردوسی مشهد زبان فرانسه و روسی آموزش داده می شود می توانیم آموزش زبان ترکی استانبولی
را نیز در کالج دانشگاه فردوسی مشهد فعال کنیم


محمت
دوغان، سرکنسول ترکیه در مشهد نیز ضمن تقدیر از امکانات و برنامه های دانشگاه
فردوسی مشهد برای دانشجویان بین المللی از همکاری با دانشگاه فردوسی مشهد استقبال
نمود.


وی خاطر
نشان کرد در صورت برگزاری دروه های آموزشی زبان ترکی در دانشگاه فردوسی مشهد
آمادگی همکاری از نظر استاد و امکانات آموزشی را دارند.


دکتر
قبول رئیس مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان نیز در این دیدار در مورد همکاری
دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاه های ترکیه از قبیل دانشگاه آتاتورک و دانشگاه استانبول
توضیحاتی ارائه نمود و آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد را برای برگزاری دوره های کوتاه
مدت میان مدت و بلند مدت که از یک تا شش ماه می باشد را اعلام نمود و افزود : گروه
زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد که در کشور رتبه اول را دارا می باشد آمادگی
پذیرش دانشجویان کشور ترکیه را دارد.


800198


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار