ارسال شده در تاریخ :

در
راستای ارتقاء سطح تعاملات نخبگان دانشگاهی با بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی
نشستی از سوی
دکتر سید سعیدرضا احمدی‌زاده رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی با دکتر رضا پیش‌قدم، معاون پژوهش و فناوری دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 
محل بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی برگزار شد.


در
این نشست که در روز دوشنبه 23 اسفند ماه 95 انجام شد زمینه های همکاری مشترک بین بنیاد نخبگان استان خراسان
رضوی با نخبگان دانشگاهی اعم از استادان و دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان این جلسه آقای دکتر پیش‌قدم ضمن تبریک
انتخاب رئیس جدید بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی برای ایشان آرزوی موفقیت
روزافزون نمودند.


لازم
به ذکر است آقای دکتر سید سعیدرضا احمدی‌زاده دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط
زیست دانشگاه بیرجند به مدت شش و نیم سال رئیس نخبگان استان خراسان جنوبی بوده‌اند.
ایشان از مدیران موفق این استان می‌باشند که رتبه برتر مدیران بنیاد نخبگان کشور
را در کارنامه کاری خود دارند.

آخرین اخبار