ارسال شده در تاریخ :

دکتر سید موسی الموسوی مشاور وزیر علوم و تحقیقات علمی
عراق  که به نمایندگی از سوی وزیر علوم و تحقیقات علمی عراق جهت شرکت در
همایش گفتگوهای فرهنگی ایران با کشورهای عرب به مشهد سفر کرده  است در روز 
یکشنبه  با دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد دیدار نمود.


در این دیدار که خانم دکتر زینب السلطانی معاون رئیس دفتر
وزیر علوم عراق نیز حضور داشت،
پس از خیر مقدم از سوی دکتر محمد کافی  رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، آخرین وضعیت تحولات در حوزه آموزش عالی عراق مورد گفتگو قرار
گرفت.


دکتر الموسوی همچنین در جریان آخرین برنامه های دانشگاه فردوسی مشهد در حوزه
همکاری با دانشگاههای عراق، پذیرش دانشجویان عراقی و نیز همکاریهای بین المللی با
سایر دانشگاههای جهان قرار گرفت.
لازم به ذکر است مراسم اختتامیه همایش بین‌المللی گفت‌وگوهای
فرهنگی و ادبی ایران و جهان عرب در روز دوشنبه 4 بهمن ماه 95 در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی
مشهد برگزار می شود.


 

آخرین اخبار