ارسال شده در تاریخ :

روز
چهارشنبه 8 شهریورماه 1396 جمعی از اساتید و روسای دانشگاه های ایالت بلخ
افغانستان از دانشگاه فردوسی مشهد دیدار کردند. در این دیدار که با هماهنگی سازمان
فرهنگ و ارتباطات اسلامی خراسان رضوی صورت گرفته بود رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ،
مدیرهمکاری های علمی بین المللی و همچنین رئیس اداره دانشجویان غیرایرانی دانشگاه
حضور داشتند.


دکتر
محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در دیدار با دانشگاهیان و روسای دانشگاه های
ایالت بلخ افغانستان، ضمن اشاره به جایگاه علمی و تاریخی خراسان بزرگ اظهار داشت:
فرزندان این خطه همواره سردمدار علم و فرهنگ بوده اند و در میان آنان دانشگاهیان
پرچمدار آن هستند. وی با ابراز تاسف نسبت به مسائل و مشکلات موجود در منطقه اشاره
کرد همواره منابع گرانبهایی صرف حل مشکلات و مسائلی مانند جنگ و ناامنی می شود. وی
در ادامه افزود خوشبختان کشور جمهوری اسلامی افغانستان برنامه ریزی های خوبی برای
پیشرفت علمی کرده است که نشان دهنده آن است که آینده خوبی برای این کشور می توان
تصور نمود.


دکتر
کافی با اشاره به برنامه ریزی و فعالیت های توسعه علمی در سی سال اخیر ابراز داشت:
کشور ایران هم اکنون از نظر علمی به
بالندگی رسیده و در بسیاری از جنبه ها رتبه های خیلی خوبی را به خود اختصاص داده
است. وی همچنین ضمن بیان جایگاه علمی دانشگاه فردوسی مشهد در میان دانشگاه های
جهان و ایران اظهار داشت: دانش آموختگان
ما در هرجای دنیا که باشند جزء سرآمدان هستند.


رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد روابط سیاسی، اقتصادی و حکومتی را زودگذر دانسته و فقط روابط
علمی را پایدار خواند. در نهایت وی به آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد در تربیت دانشجو
و استاد و همچنین همکاری در جهت کاربست علم در جامعه و صنعت تاکید کرد. در همین
راستا ارائه دوره های کارآموزی و دروس عملی برای دانشجویان با توجه به ظرفیت های صنعتی
و علوم انسانی استان خراسان را پیشنهاد نمود.


در
این نشست روسا و اساتید دانشگاه های افغانستان به بیان مسائل و مشکلات دانشگاه های
افغانستان اشاره نموده و خواستار همکاری صمیمانه میان دانشگاه فردوسی مشهد و
دانشگاه های افغانستان شدند.


آنان
ابراز تمایل نمودند که دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه های افغانستان به عنوان دوست و
برادر خود و در کنار خود دانسته و آنان را از تجربیات و حمایت های علمی خود بهره
مند سازد.


در
ادامه این نشست اساتید و روسای دانشگاه های ایالت بلخ از مرکز اطلاع رسانی و
کتابخانه مرکزی دیدار نموده و پس از آن با اساتید دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه فردوسی مشهد دیدار و به بحث و تبادل نظر پرداختند.


800527


800528


800529


.


.


 


کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار