ارسال شده در تاریخ :

حجت
الاسلام والمسلمین صادقی مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان مرکز مشهد به منظور
ارائه عملکرد حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان دانشگاه فردوسی مشهد با دکتر محمد کافی رئیس
دانشگاه فردوسی مشهد دیدار و گفتگو نمود.


در ابتدای
این دیدار مدیر حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان به ارائه گزارش تحلیلی از فرایند یکساله
حوزه در بخش دانشجویی و همچنین اساتید و خروجی مثبت این مجموعه در تابستان گذشته اشاره
کرد و در ادامه گزارش مختصری از روند شکل گیری اندیشکده رشدافزار و گروه های فعال در
این اندیشکده ارائه نمودو افزود: متعاقب درخواست حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان بیش از 80 جلسه مبنی بر تطبیق سند دانشگاه اسلامی
با سند دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردیده و به نتایج خوبی نیز رسیده است.


آقای
صفایی مدیر اجرایی این مرکز نیز گزارشی
درخصوص مجموع فعالیت های مرکز در یکسال گذشته در قالب برنامه های آموزشی، فرهنگی، جهاد
علمی فرهنگی و پژوهشی را ارائه نمود.


وی همچنین گزارشی در خصوص حوزه اساتید و کانون دانش
آموختگان ارائه داد که طی آن به دو نتیجه اثر گذار اشاره کرد: نخست اینکه بعد از
تشکیل کانون دانش آموختگان و جهاد علمی فرهنگی، با شناسایی فارغ التحصیلان زبده و دین
پژوهان موفق و باانگیزه، دوره های مهارتی ویژه ای در دو قالب مقدماتی و تخصصی جهت ورود
این عزیزان به عرصه های تربیتی، علمی و فرهنگی ایجاد شد و هم اکنون مربیان تربیتی این
مرکز شامل 19 نفر از دانش آموختگان و 30 نفر از دین پژوهان به عنوان کمک مربی به مدارس
اعزام شده اند.


دکتر
محمد کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد نیز در این دیدار از اینکه حوزه دچار روزمرگی نشده
و هرساله ابداع و خلاقیت و نوآوری دارد ابراز خرسندی کرد و افزود: این خلاقیت ها خود
نشانه ی بالندگی، پویایی و نشاط حوزه است. حوزه توانسته است برای پیشبرد برنامه های
خود موانع را بردارد و ارتباط خوب با دانش آموختگان نشانه  این مطلب است.


رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ضمن اعلام آمادگی جهت مساعدت در زمینه های مختلف، از حوزه درخصوص بحث
وقف علم و فناوری در سه مورد محتواسازی، فرهنگ سازی و ترویج درخواست مشارکت نمود.


800886


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار