ارسال شده در تاریخ :

روز
چهارشنبه 10 آبان 1396 آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان در ایران در دانشگاه
فردوسی مشهد حضوریافت سفیر کشور ارمنستان در این دیدار در ضیافت ناهار دانشگاه
فردوسی مشهد شرکت نموده و به بررسی زمینه های همکاری دانشگاه های ارمنستان و
دانشگاه فردوسی مشهد پرداخت.


پس
از آن تومانیان و هیئت همراه از مرکز فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه بازدید
نموده و با اساتید و مدیران حوزه رایانه و فناوری اطلاعات و همچنین آموزش
الکترونیک به بحث و گفتگو پرداختند. در این جلسه دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی
مشهد ضمن اشاره به جایگاه علمی و بین المللی دانشگاه اظهار داشت با توجه به
توانمندی ها و دستاوردهای قابل توجه مرکز فاوا فکر کردیم زمینه های همکاری بیشتری
می تواند در حوزه
ICT
مهیا باشد. در این نشست بر آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد در برگزاری دوره های مجازی
زبان فارسی برای ارمنستانی ها و همچنین دوره های آموزش زبان ارمنی برای فارسی
زبانان تاکید شد.


دکتر
کافی همچنین اظهار داشت: ما آمادگی دایر کردن کرسی ارمنستان در دانشگاه فردوسی
مشهد و کرسی ایران در دانشگاه های معتبر ارمنستان را داریم. از جمله پیشنهادات
دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ارائه دوره های پسادکتری برای دانشجویان
ارمنستانی بود. همچنین زمینه های همکاری در خصوص نفت و گاز، کشاورزی، گیاه شناسی و
علوم جانوری نیز مطرح گردید.


تومانیان
سفیر ارمنستان در ایران نیز ضمن ابراز خرسندی از حضورش در دانشگاه فردوسی مشهد با
اشاره به زمینه های همکاری اهم این همکاری ها را در حوزه آموزش دانست. وی نیز با
اشاره به توانمندی ها و ظرفیت های کشور ارمنستان ابراز کرد ایران کشور بزرگی است و
شاید گاهی کشور را فراموش کند اما بودن در کنار اقیانوسی همچون ایران و عدم همکاری
با آن کار معقولی نیست. وی با بیان اینکه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
ارمنستان متخصصین خوبی دارد آمادگی خود را برای هرگونه همکاری در این حوزه اعلام
داشت. در نهایت سفیر جمهوری ارمنستان اعلام کرد: من از طرف دانشگاه فردوسی مشهد
تمایل و علاقمندی همکاری شما و همچنین ظرفیت ها و امکانات این دانشگاه را به رئیس
جمهور ارمنستان اعلام نموده امیدوارم حداقل ده دانشکده شما با دانشگاه های
ارمنستان همکاری خود را آغاز نمایند.


در
پایان این جلسه هدایائی به رسم یادبود میان دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و
آرتاشس تومانیان سفیر جمهوری ارمنستان در ایران تبادل گردید.


800894


800892


800896


800893


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار